Doprava
zdarma

Infolinka
0908 455 862

Kontakty

Detskespacievaky.sk - pre pokojné noci a radostné dni

Prevádzkovateľ:

DETVAK s.r.o. 

IČO: 51 317 273
DIČ: 2120670805
IČ DPH: SK2120670805

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 35927/R

Adresa:
Brnianska 2
91105 Trenčín
Slovenská republika

Bankové spojenie:
FIO banka, č.účtu: 2001377431 / 8330
IBAN: SK32 8330 0000 0020 0137 7431

Mobil: +421 908 455862
Mobil: +421 905 408125
Mail: obchod@detskespacievaky.sk

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

Zákaznícky servis