Doprava
zdarma

Infolinka
0908 455 862

Podmienky dodania a prevzatia tovaru

5.1 Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny.

5.2 Spôsob doručenia tovaru a poplatky za prepravné služby v celej SR:

Platba vopred - osobný odber                                           0,00 EUR
(č. účtu: 2300403302/8330, IBAN: SK97 8330 0000 0023 0040 3302)

Odberné miesto: DETVAK, Brnianska 2,  911 05 Trenčín, Po - Pia 9,30 - 15,30, alebo podľa dohody.

Platba vopred na účet : Expres kuriér na poštu                 0,00 EUR
/uloženie zásielky na pošte – Podmienkou poskytnutia služby Expres kuriér na poštu, ktorý SP uloží na pošte, je uvedenie mobilného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy/
(č. účtu: 2300403302/8330,  IBAN: SK97 8330 0000 0023 0040 3302) 0,00 EUR
Dobierka   príplatok                                                              1,00 EUR

Platba vopred na účet :  Expres kuriér na adresu               3,00 EUR
/doručenie na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na zásielke alebo adresnom štítku/
(č. účtu: 2300403302/8330,  IBAN: SK97 8330 0000 0023 0040 3302)
Dobierka   príplatok                                                               1,00 EUR

Dodávka tovaru a poplatky do zahraničia budú dohodnuté individuálne, podľa platných cenníkov prepravcov v čase objednávky.

5.3 Pri osobnom odbere tovaru, ktorý bol vopred zaplatený, sa bude vyžadovať preukaz totožnosti preberajúcej osoby.

5.4 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na dodacej adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní tovaru sa Kupujúcemu odporúča skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Kupujúcemu sa odporúča zásielku neprevziať a ihneď kontaktovať Predávajúceho. Dopravca doručovateľskej  spoločnosti je povinný vyhotoviť za prítomnosti a na žiadosť Kupujúceho Záznam o rozsahu a povahe poškodenej  zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

5.5 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Zákaznícky servis

TrustPay