Doprava
zdarma

Infolinka
0908 455 862

Podmienky dodania a prevzatia tovaru

5.1 Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny.

5.2 Spôsob doručenia tovaru a poplatky za prepravné služby :

SLOVENSKO:

Platba vopred na účet : Expres kuriér na poštu                       0,00 EUR
/uloženie zásielky na pošte – Podmienkou poskytnutia služby Expres kuriér na poštu, ktorý SP uloží na pošte, je uvedenie mobilného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy/
(č. účtu: 20 0137 7431 /8330,  IBAN: SK32 8330 0000 0020 0137 7431)
Dobierka                                                                                        2,00 EUR

Platba vopred na účet :  Expres kuriér na adresu                     3,00 EUR
/doručenie na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na zásielke alebo adresnom štítku/
(č. účtu: 20 0137 7431 /8330,  IBAN: SK32 8330 0000 0020 0137 7431)
Dobierka                                                                                         2,00 EUR

Dodávka tovaru a poplatky do štátov budú dohodnuté individuálne, podľa platných cenníkov prepravcov v čase objednania.

5.3 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na dodacej adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní tovaru sa Kupujúcemu odporúča skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a s doručovateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

5.4 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Zákaznícky servis