Doprava
zdarma

Infolinka
0908 455 862

Ako nakupovať

2.1 Nákup v internetovom obchode prebieha on-line vložením vybraného tovaru do nákupného košíka, pričom k ukončeniu a odoslaniu elektronickej objednávky je potrebné postupovať v štyroch postupných krokoch: Nákupný košík, Doprava a platba, Kontaktné informácie a Súhrn objednávky.
Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom „Odoslať objednávku“. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo, spôsob dodania a úhrady. Odoslaná objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.2 Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho /uvedenú v objednávke/ e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho.

2.3 Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

2.4 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na dopravu a pod.) žiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky – písomne alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu v určenej lehote nevykoná, kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje.

2.5 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to hlavne s osobami, ktoré skôr podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu, vrátane obchodných podmienok.

2.6 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

2.7 Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho.

Zákaznícky servis