Doprava
zdarma

Infolinka
0908 455 862

Doprava úplne zdarma (pre Slovensko)

Platba vopred - Slovenská pošta 0,00 EUR

V. PODMIENKY DODANIA A PREVZATIA TOVARU

5.1 Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny.

5.2 Spôsob doručenia tovaru a poplatky za prepravné služby v celej SR:

Platba vopred - osobný odber         0,00 EUR
(č. účtu: 2300403302/8330,  IBAN: SK97 8330 0000 0023 0040 3302)

Odberné miesto: Predajňa CARLO, Mierové námestie 6, Trenčín, Po - Pia 9,30 - 15,30, alebo podľa dohody.

Platba vopred - Slovenská pošta
(č. účtu: 2300403302/8330,  IBAN: SK97 8330 0000 0023 0040 3302)    0,00 EUR

Dobierka – Slovenská pošta   1,00 EUR

Platba vopred - kuriérna služba
(č. účtu: 2300403302/8330,  IBAN: SK97 8330 0000 0023 0040 3302 )    4,00 EUR

Dobierka - kuriérna služba    5,00 EUR

Dodávka tovaru a poplatky do zahraničia budú dohodnuté individuálne, podľa platných cenníkov prepravcov v čase objednávky.

5.3 Pri osobnom odbere tovaru, ktorý bol vopred zaplatený, sa bude vyžadovať preukaz totožnosti preberajúcej osoby.

5.4 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na dodacej adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní tovaru sa Kupujúcemu odporúča skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a s doručovateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

5.5 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Zákaznícky servis

TrustPay